План роботи гуртка "Євроклуб"

І семестр

з/п

Назва модулю програми Кількість годин № уроку Назва теми уроку Дата
1. Вступ 4 1-2 Організаційна частина. Анкетування учасників гуртка. Напрямки роботи гуртка.
3-4 Що таке Євроклуб? Витоки та історія.
2. Європейські та світові   цивілізації. 29 5-6 Поняття цивілізації, його витока, сучасне розуміння. Класифікація світових цивілізацій.
7-8 Антична культура як колиска європейської цивілізації.
9-10 Трансформація образу людини в європейській цивілізації.
11-12 Запозичення європейської цивілізації.
13-14 Індія та Кітай, світогляд Сходу.
15-16 Протистояння європейського та східного світів.
17-18 Релігія та цивілізація.
19-20 Імперія франків – зародження європейської цивілізації.
21-22 Роль міст в розвитку європейської цивілізації.
23-24 Великі географічні відкриття та їхній вплив на світ.
25-26 Період Реформації. Просвітництво.
27-28 Євразійська цивілізація.
29-30 Османська цивілізація.
31-32 Америка та її соціально-політичний вплив на буржуазний лад світу.
33 ХХ століття – революції та війни.
3. Склад європейського континенту. Європейські країни. 58 34-35 Географічне положення Європи. Історичний шлях розвитку європейських країн. Загальний огляд.
36-37 Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії.
38-39 Федеративна Республіка Німеччини.
40-41 Французька Республіка.
42-43 Італійська Республіка.
44-45 Королівство Бельгія.
46-47 Королівство Нідерландів.
48-49 Велике Герцогство Люксембург.
50-51 Ірландська Республіка.
52-53 Королівство Данія.
54-55 Грецька Республіка.
56-57 Австрійська Республіка.
58-59 Іспанське Королівство.
60-61 Фінляндська Республіка.
62-63 Республіка Болгарія.
64-65 Республіка Польща.
66-67 Республіка Угорщина.
68-69 Естонська Республіка. Латвійська Республіка. Литовська Республіка.
70-71 Республіка Кіпр.
72-73 Португальська Республіка.
74-75 Демократична Республіка Румунія.
76-77 Словацька Республіка.
78-79 Республіка Словенія.
80-81 Республіка Мальта.
82-83 Чеська Республіка.
84-85 Політичний і правовий устрій європейського континенту
86-87 Форми правління та державного устрою сучасних європейських держав
88-89 Сучасний стан розвитку європейського суспільства
90-91 Місце України в європейській історії.
4. Європейський Союз. Інституції ЄС. 54 92-93 Історія розвитку ідей про об'єднання Європи та будівництво Європейського Співтовариства.
94-95 Зародження й етапи розвиткуЄвропейського Союзу (ЄС).
96-97 Європейський Союз: цілі та принципи.
98-99 Структура ЄС.
100-101 Політичні органи ЄС.
102-103 Комісія: склад, повноваження, ефективність.
104-105 Комітетська управлінська процедура.
106-107 Недоліки Комісій.
108-109 Рада ЄС.
110-111 Голова Ради ЄС. Генеральний Секретаріат. Корепер.
112-113 Європарламент: склад, привілеї, основні питання.
114-115 Члени Європарламенту (ЧЄП).
116-117 Характерні риси Європарламенту.
118-119 Повноваження Європарламенту.
120-121 Право вето у Європарламенті.
122-123 Європейський Суд та його політика.
124-125 Відмінні риси Суду ЄС.
127-128 Європейська Рада.
129-130 Рада Європейського Співтовариства.
131-132 Національна програма інтеграції з ЄС.
133-134 Критерії асоційованого членства в ЄС для інших держав.
135-136 Дискусії в рамках Європейської Ради.
137-138 Проблеми європейської інтеграції.
139-140 Нормативно-правова база ЄС.
141-142 Світові та європейські організації.
143-144 Україна і Європейський Союз. Європейська ідентичність.
145 Федеральний і демократичний елементи в Співтоваристві.
5. Підсумкові заняття 8 146-147 Активна участь в заходах Обласної ради Євроклубів.
148-149 Підготовка презентацій за темами занять.
150-151 Захист презентацій.
152-153 Повторення. Обговорення планів на наступний семестр.
6. Соціально-культурний розвиток Європи. 88 154-155 Основи індустріального суспільства.
156-157 Короткий огляд Новітньої історії та її вплив на культурний розвиток Європи.
158-159 Творчий характер людського мислення.
160-161 Буржуазні суспільні відносини.
162-163 Буржуазний індивідуалізм.
164-165 Епоха географічних відкриттів.
166-167 Духовне життя та світоглядні орієнтири людини.
168-169 Розвиток наукового знання.
170-171 «Механістичний» світогляд.
172-173 Світське мистецтво.
174-175 Історія театру.
176-177 Архітектура масових забудов.
178-179 Академії наук.
180-181 Перші газети та часописи. Наукові видання.
182-183 Міський транспорт.
184-185 Індивід як основний суб’єкт життєдіяльності. Робінзон Крузо.
186-187 Мислення «здорового глузду».
188-189 Релігія. Духовний світ людини.
190-191 Ідеї прогресу.
192-193 Зміна ідей про суспільний розвиток.
194-195 Свобода людини і Новий час.
196-197 Розвиток філософії Нового часу.
198-199 Розгалуження філософського знання.
200-201 Епоха новацій.
202-203 Інтелектуальні проекти об’єднання Європи до ХХ ст.
204-205 Національна валюта та євро.
206-207 Вплив глобалізації на соціокультурних меж та політичних кордонів у Європі.
208-209 Берлінський мур та питання єднання народу.
210-211 Посилення тенденції до глобалізації в Європі, його вплив на життєдіяльність людини, суспільства та людства.
212-213 Генна інженерія.
214-215 Сучасні інформаційні технології.
216-217 Поняття толерантності.
218-219 Соціокультурні стереотипи.
220-221 Етнічно-релігійний фактор Європи.
222-223 Національні меншини.
224-225 Мігранти, типи мігрантів.
226-227 Мусульманський світ і сучасні тенденції глобалізації.
228-229 Розширення Євросоюзу на Схід.
230-231 Соціокультурні пласти в сучасній Європі: столиця, провінційне місто, сільська місцевість.
232-233 Еволюція масової культури. Концептуальне мистецтво. Поп-арт. Віртуальні види мистецтва. Театр абсурду.
234-235 Олімпійський рух і масовий спорт.
236-237 Нові форми проведення дозвілля. Інтернет.
238-239 Культура як квінтесенція всіх видів людської діяльності.
240-241 Україна як повноцінна держава Нової Європи і соціокультурний центр східнослов’янських народів.
7. Глобальні проблеми людства. Європейські шляхи розв’язання проблем. 58 242-243 Європейський Союз: цілі і принципи.
244-245 Населення Європи. Особливості вікової та статевої структури.
246-247 Причини загострення та шляхи розв’язання демографічної проблеми в європейських країнах
248-249 «Роз’єднана Європа”: етнічно-релігійне питання.
250-251 Національні меншини та мігранти в діалозі європейських культур.
252-253 Проблема культурної самоідентифікації Європейського Союзу.
254-255 Толерантність.
256-257 Іслам у Європі. Європа і виклики мультикультуралізму: діалог цивілізацій.
258-259 Соціокультурні межі.
260-261 Проблеми війни та миру, їхній прояв в історії Європи.
262-263 Фашизм.
264-265 «Холодна війна» та «біполярний світ».
266-267 Основні центри військово-політичної могутності та економічного впливу.
268-269 Проблема сепаратизму.
270-271 Релігійний екстремізм.
272-273 Конверсія військово-промислового комплексу та скорочення озброєння.
274-275 Екологічні проблеми та їхні наслідки.
276-277 Небезпечні хвороби та їх поширення в Європі
278-279 Шляхи вирішення харчової та сировинної проблем.
280-281 Глобальна боротьба зі злочинністю.
282-283 Рух антиглобалістів.
284-285 Прийняття концепції стійкого розвитку.
286-287 Прояв глобальних проблем людства в Україні.
288-289 Перспективи європейської цивілізації в умовах глобалізації
290-291 Пошук нових цінностей.
292-293 Основні етапи та сучасні тенденції європейської інтеграції.
294-295 Вектори європейського інтеграційного процесу.
296-297 Захист прав людини в Європі та світі. Права дитини.
298-299 Загальноєвропейська стабілізація.
8. Шляхи інтеграції України в Європу. 49 300-301 Інтеграція Європи та її напрямки.
302-303 Європейські реалії та їхня стрімка динаміка.
304-305 Соціокультурні характеристики України.
306-307 Вітчизняна «філософія серця».
308-309 Розвиток та перспективи міжнародного співробітництва.
310-311 Політична інтеграція.
312-313 Правова інтеграція.
314-315 Економічна інтеграція.
316-317 Стабільність цін.
318-319 Валютно-фінансові аспекти інтеграції.
320-321 «Бездефіцитність бюджету».
322-323 Збалансованість процентних ставок.
324-325 Показник інвестицій на душу населення.
326-327 Інституційні перетворення.
328-329 Втручання державних органів до господарської діяльності підприємств.
330-331 Боротьба з корупцією.
332-333 «Помаранчева» революція.
334-335 Указ Президента Українипро стратегію інтеграції України до ЄС.
336-337 «Революція Гідності».
338-339 Соціокультурна інтеграція.
340-341 Інтерактивне спілкування: шляхи інтеграції України в Європу.
342-343 Розробка проектів в діяльності євроклубів.
344-345 Співпраця роботи євроклубів. Інтерактивні методи в роботі євро клубів.
346-347 Україна як вірогідний кандидат у нові політичні центри посттрансформаційної Європи.
348 Проект «Із забезпечення інтеграції України в Європу».
9. Підсумкові заняття 12 349-350 Повторення матеріалів семестру.
351-352 Підготовка вікторини.
353-354 Проведення вікторини-гри «Що я знаю про Європу та Євросоюз?»
355-356 Проектна діяльність в роботі євро клубів.
357-358 Підготовка проектів-презентацій по темах семестру.
359-360 Захист проектів-презентацій.