СТАТУТ

Європейського Молодіжного Клубу

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ КЛУБ «МИ»

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Європейський молодіжний клуб, що має назву «Ми», є об’єднанням учнів державного навчального закладу «Кіровоградський професійний ліцей імені Героя Радянського Союзу О.С.Єгорова».
 2. Євроклуб «Ми» створюється на невизначений термін.
 3. Члени євроклубу «Ми» беруть участь в діяльності євроклубу «Ми» на громадських засадах.
 4. Діяльність євроклубу «Ми» поширюється на територію м. Кіровограда та Кіровоградської області. Адреса євроклубу «Ми»: 25026, м. Кіровоград,вул. Червонозорівська, 21а

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

Цілі діяльності євролубу «Ми» полягають в активному пропагуванні ідеї європейської та світової єдності в місцевому середовищі шляхом:

 1. Накопичення та передачі знань про:
 • країни світу в історичному, географічному, культурному, економічному та інших аспектах;
 • держави світу, держави Європейського союзу;
 • інституції Європейського союзу;
 • основи, цілі та прогнози розвитку європейської інтеграції;
 1. Пропагування засад плюралізму та демократії;
 2. Сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги у громадських відносинах, а також потреби в міжнародній співпраці;
 3. Розвитку почуття відповідальності учнів за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру;
 4. Формування європейської свідомості серед молоді;
 5. Підготовка молоді до життя та праці в світі та об’єднаній Європі.
 6. Сприяння розширення культурних, наукових та інших зв’язків між Україною і країнами Європейського союзу (ЄС);
 7. Проведення волонтерських та освітніх заходів в місті (районі), розширення доступу школярів до вивчення іноземних мов, обмін учнями, проведенням круглих столів, конференцій та програм шляхом реалізації шкільних культурних та освітніх заходів, іншої діяльності спрямованого для підвищення інтелектуального рівня школярів щодо діяльності ЄС;
 8. Сприяння пропаганді здорового способу життя, розвитку інтелектуального, пізнавального кругозору, стимулюванню туристичної діяльності;
 9. Сприяння Україні в трансформаційних процесах щодо вступу в ЄС;

МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • накопичення та поширення інформації про ЄС;
 • організації зустрічей, доповідей, перегляду фільмів, вистав та організації конкурсів на теми пов’язані з Європою та європейською інтеграцією а також активною участю в подібних заходах;
 • опрацювання і публікації власних матеріалів та інформації;
 • співпраці з іншими організаціями, які мають цілі спільні з цілями євроклубу.

Членство у клубі

 • Членом євроклубу може бути будь-який учень та вчитель закладу.
 • Неповнолітні особи, які мають обмеження правової здатності, можуть належати до євроклубу та мають право брати повну участь в діяльності євроклубу. Бути представником євроклубу в стосунках з органами державної влади, бізнесовими структурами та іншими організаціями може тільки повнолітня особа.
 • Особа, яка хоче вступити до євроклубу, складає (подає) письмову заяву, яка підтверджує бажання вступу та ознайомлення з цілями та основними засадами діяльності євроклубу.
 • Член євроклубу зобов’язаний дотримуватись положень даного статуту, брати активну участь в реалізації цілей євроклубу.
 • Член євроклубу має право вносити пропозиції та вимоги, що стосується роботи євроклубу, а також користуватися допомогою євроклубу.

Членство припиняється на умовах:

 1. добровільного виходу, оформленого в письмовій формі і представленого на загальному зібрання членів євроклубу;
 2. виключення на загальних зборах членів євроклубу безумовною кількістю голосів за пропозицією якнайменше трьох членів євроклубу з приводу невиконання обов’язків члена, окреслених в 9-му пункті, чи з приводу поведінки не гідної члена євроклубу.

Загальні збори Клубу

Брати участь в загальних зборах євроклубу мають право всі члени євроклубу. Загальні збори є легітимні при присутності якнайменше половини членів Клубу.

Повноваження загальних зборів:

 1. ухвалення змін в даному статуті;
 2. 2)визначення головних напрямків діяльності клубу, прийняття плану роботи та суму членських внесків;
 3. 3)обрання Голови євроклубу;
 4. 4)прийняття нових членів;
 5. 5)прийняття рішення про розпуск євроклубу, кількістю голосів від загальної кількості членів євроклубу.

Загальні збори членів євроклубу відбуваються принаймні один раз на місяць (відповідно до плану роботи), або частіше – за ініціативою голови євроклубу чи за пропозицією частини клубу.

Рішення загальних зборів приймаються звичайною більшістю голосів.

Голова клубу

Право представляти інтереси євроклубу надається Голові євроклубу –Президенту євроклубу, який презентує клуб. Голова євроклубу займається організацією поточної роботи євроклубу та головуванням на загальних зборах євроклубу.

Голова обирається на загальних зборах євроклубу шляхом таємного голосування на однорічний термін.

Повноваження голови клубу припиняються у випадку:

 1. добровільної відмови від виконання функції (обов’язків), оформленої і письмовій формі та представленої на загальних зборах євроклубу;
 2. прийняття рішення загальних зборів членів клубу, ухвалене голосів від загальної кількості членів клубу.