Тут Ви знайдете роздатковий матеріал до лабораторних та практичних робіт з фізики.

 

I курс (10 клас) Лабораторні роботи

I курс (10 клас) Лабораторний практикум

1

Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху

1

Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння

2

Вимірювання сил

2

Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії

3

Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил

3

Вивчення одного з ізопроцесів

4

Дослідна перевірка закону Бойля-Маріотта

4

Визначення коефіцієнта поверхневого натягу  рідини

5

Вимірювання відносної вологості повітря

5

Визначення модуля пружності речовини

 

II курс (11 клас) Лабораторні роботи

II курс (11 клас) Лабораторний практикум

1

Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

1

Визначення енергії зарядженого конденсатора

2

Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом

2

Дослідження електричних кіл

3

Дослідження явища електромагнітної індукції

3

 

Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маят­ника

4

Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань

4

 Інформацію взято на сайті: http://fizmat.7mile.net/

III курс (11 клас) Лабораторні роботи

III курс (11 клас) Лабораторний практикум

1

Спостереження інтерференції та дифракції світла

1

Визначення довжини світлової хвилі

2

Спостереження неперервного й лінійчатого спектрів речовини

2

Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографі­ямиІнформацію взято на сайті: http://fizmat.7mile.net/