Серпень

1.Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії на 2015- 2016 навчальний рік, індивідуальних методичних проблем членів комісії, графіку  проведення відкритих уроків.

2. Опрацювання навчально – програмної документації державного стандарту – 1 – 3 курсу з професій «Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Електрослюсар будівельний. Столяр будівельний. Маляр» внесення змін, корективів в плани впровадження інноваційних технологій та їх затвердження.

3. Опрацювати вимоги "Положення про організацію навчально - виробничого процесу у професійно - технічних закладах" (Наказ №419 від 30 травня 2006р.) в роботі викладачів і майстрів виробничого навчання.

4. Інформація про надходження в бібліотеку навчальної та довідкової  літератури.

 

Вересень

1. Обговорити та затвердити перелік завдань кваліфікаційних пробних робіт в групах №21 з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» третього розряду.

2. Стан навчально-методичної документації майстрів виробничого навчання її відповідність вимогам нормативних документів.

3. Стану охорони безпеки праці під час навчання учнів в кабінетах та в лабораторіях.

4. Стан викладання, відповідності рівня навчальних досягнень учнів вимогам програми з професійно – теоретичної підготовки за професією «Столяр будівельний».

5. Використання сучасних інструментів при підготовці учнів з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

Жовтень

1. Стан викладання, дотримання структури уроку, рівень навчальних досягнень учнів на уроках професійно – практичної підготовки за професією «Столяр будівельний».

2. Обговорити стан професійної підготовки учнів за результатами кваліфікаційних пробних робіт та поетапної атестації в групах №21 «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

3. Результати стану навчально-методичної документації майстрів виробничого навчання її відповідність вимогам нормативних документів.

4. Стан дотримання вимог з охорони праці на уроках з професійно- практичної підготовки за професією «Столяр будівельний».

5. Участь членів методичної комісії у педагогічних читаннях.

6. Обговорення відкритого уроку майстра виробничого навчання Заверухи С.Я..

Листопад

Грудень

1. Обговорення та затвердження завдань директорських контрольних робіт за І семестр з спеціальної технології.

2. Результати стану викладання, відповідності рівня навчальних досягнень учнів вимогам програми з професійно – теоретичної підготовки за професією «Столяр будівельний».

3. Обговорити та затвердити детальну програму виробничої практики, перелік завдань кваліфікаційних пробних робіт та перелік контрольно- перевірочних робіт перед виходом на виробничу практику з професії «Електрослюсар будівельний  2 – 3 розряду» групи №31 і №32.

4. Обговорити та затвердити детальну програму виробничої практики, перелік завдань кваліфікаційних пробних робіт та перелік контрольно- перевірочних робіт перед виходом на виробничу практику з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» третього розряду група №113.

5. Обговорити та затвердити зміст програми стажування майстра виробничого навчання Грушко А.Г. з професії «Електрослюсар будівельний» 5 розряду.

6. Новітні технології у будівництві «Аквапанелі».

7. Обговорення відкритих  уроків  викладача  охорони праці Будака М.Г. та майстра виробничого навчання Сінькової К.В.

Січень

1. Обговорити результати проведення директорських контрольних робіт з спеціальної технології за І семестр 2014- 2015 навчальний рік.

2. Провести аналіз успішності учнів із професійно – теоретичної та професійно – практичної підготовки за І семестр 2014 – 2015н. р.

3. Провести якісний аналіз виконання планів та програм за І семестр 2014 – 2015 н.р. та внести корективи до плану роботи методичної комісії на ІІ семестр 2014 – 2015н.р.

4. Обговорення та затвердження навчальної документації з професійно практичної підготовки з професії «Електрослюсар будівельний» 4 розряду.

5. Обговорення відкритого уроку майстра виробничого навчання Комар А.М..

6. Огляд інтернет ресурсів для викладачів та майстрів виробничого навчання.

Лютий

1. Стан систематизації та використання дидактичних матеріалів на уроках професійно – практичної підготовки з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

2. Обговорити стан проведення державної кваліфікаційної атестації у групі №213 з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Столяр будівельний».

3. Обговорити та затвердити детальну програму виробничої практики, перелік кваліфікаційних пробних робіт та перелік контрольно- перевірочних робіт перед виходом на виробничу практику з професії з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» 4 розряду в  групах №21.

4. Вивчення системи роботи викладача охорони праці Будака М.Г. та відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми.

5. Доповідь на тему: «Активізація творчого мислення на уроках креслення».

Березень

1. Обговорити результати поетапної атестації і кваліфікаційних пробних робіт у групі  №113 з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

2. Вивчити систему роботи молодого викладача Баймуратової А.І.. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми.

3. Обговорити результати проведення кваліфікаційних пробних робіт та поетапних атестацій у групах № 31, №32 з професії «Електрослюсар будівельний 2 -3 розряду».

4. Результати стану систематизації та використання дидактичних матеріалів на уроках професійно – практичної підготовки з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

5. Творчі звіти викладачів Баймуратової А.І. та Будака М.Г. які підлягають атестації.

6. Звіт майстра виробничого навчання

Грушко А.Г. стажування з професії «Електрослюсар будівельний» 5 розряду.

Квітень

Травень

2. Обговорити та затвердити завдання для директорських контрольних робіт  з спеціальної технології за ІІ семестр 2014-2015 навчальний рік.

3. Обговорити та затвердити детальну програму, перелік завдань кваліфікаційних пробних робіт та перелік контрольно- перевірочних робіт перед виходом на виробничу практику з професії «Маляр будівельний» 2 розряду група №21.

4. Обговорення відкритого уроку викладача спеціальних дисциплін Витоптової Л.А.

5. Про результати атестації викладачів та майстрів виробничого навчання.

Червень

1. Моніторинг якості виконання навчальних планів та програм з спеціальних дисциплін.

2. Про результати  контрольних замірів знань з спеціальних дисциплін у  ІІ семестрі.

3. Обговорення та затвердження детальної програми виробничої практики та перелік контрольно- перевірочних робіт перед виходом на виробничу практику з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» 3- розряду група №11.

4. Підсумки  роботи методичної комісії у 2014 – 2015 навчальному році.

5. Орієнтовний план роботи методичної комісії на 2015 -2016  навчальний рік.