МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ

ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О.С.ЄГОРОВА»

Схвалено рішенням                                                                         ЗАТВЕРЖУЮ

Педагогічної ради ліцею                                                           Заступник директора

Від ___  ________ 20___  р.                                                                  з навчальної роботи

Протокол №1                                                                           _________  Л.О. Чернікова

                                                                                                    ___  ___________ 20___ р.

ЖУРНАЛ

ОБЛІКУ ТА ПЛАНУВАННЯ
РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ПРИРОДНИЧО-ТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Науково методична проблема, над якою працює педагогічний колектив ліцею: «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника ліцею».

Підпроблема: «Реалізація практичної складової підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника ліцею».

Науково-методична проблема, над якою працює методична комісія:

«Формування стійких знань та вмінь учнів через реалізацію практичної складової природничо-математичних дисциплін».

Основні завдання методичної  комісії на 2017-2018 навчальний рік

1. Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості.

2. Упровадження продуктивної технології у навчально-виховний процес з метою становлення висококваліфікованого випускника.

3.Цілеспрямоване формування інтеграційних зв’язків, використовуючи інноваційні технології з метою удосконалення якісних показників навчання.

Серпень.

 • Проведення аналізу виконання плану роботи методичної комісії за 2016 - 2017н.р. та обговорення плану роботи на 2017 - 2018н.р.
 • Анкетування членів методичної комісії.
 • Опрацювання навчально – програмної документації з предметів природничо-математичного циклу ,  комплексно-методичного забезпечення уроків, внесення змін, корективів в плани впровадження інноваційних технологій та їх затвердження.
 • Опрацювання інструкцій, щодо ведення журналів теоретичного навчання.
 • Обговорення і затвердження індивідуальних методичних проблем кожного з членів методичної комісії,  тематику та терміни написання ними методичних розробок, графіку проведення відкритих уроків.
 • Експрес - інформація щодо забезпеченості навчального процесу діючими підручниками.

Вересень.

 • Обговорення та затвердження текстів діагностичних контрольних робіт з фізики, хімії, математики, інформатики, біології з метою вивчення рівня базової підготовки учнів.
 • Обговорення стану охорони безпеки праці під час навчання учнів в кабінетах та в лабораторіях.
 • Вивчення стану комплексно-методичного забезпечення предметів природничо-математичних дисциплін.
 •  Вивчення стану викладання, відповідності рівня навчальних досягнень учнів вимогам програм  з фізики та астрономії (вересень-листопад ) – викладачі Вихристюк О.В., Онуфрійчук С.І. – вересень - листопад 2017 року.
 • Організація взаємовідвідування уроків педагогічними працівниками, членами методичних комісій.
 • Організація  методичної роботи з молодими викладачами.
 • Огляд інтернет ресурсів для викладачів природничо-математичних дисциплін.

Жовтень.

 • Обговорення  системи вивчення роботи викладачів на 2017-2018 н.р..
 • Обговорення результатів діагностичних контрольних робіт проведених у групах І курсу.
 • Звіт викладача  інформатики Улічева О.С. про проходження курсів підвищення кваліфікації
 • Впровадження хмарних технологій на уроках   фізики та астрономії.
 • Аналіз матеріально-технічної бази кабінетів та розробка перспективних планів їхнього розвитку на 2016-2019 р..
 • Обговорення плану проведення та заходів тижня природничо-математичних  дисциплін
 • Проведення обласного семінару викладачів фізики та астрономії.
 • «Інноваційні підходи до використання засобів навчання на уроках біології».

Листопад.

 • Розробка й затвердження завдань з олімпіад природничо-математичного циклу
 • Про результати вивчення стану викладання предмету «Фізика» та «Астрономія», відповідності рівня навчальних досягнень учнів вимогам програми.
 • Обговорення та затвердження  завдань  для  контрольних робіт з природничо-математичних дисциплін.
 • Звіт викладача математики Вихристюка О.В. про проходження курсів підвищення кваліфікації
 • Відвідування відкритих уроків викладачів.
 • Проведення  предметних олімпіад.
 • Розвиток життєвої компетентності учнів через впровадження методу проектів на уроках географії.

Грудень.

 • Підведення підсумків олімпіад предметів природничо-математичного циклу.
 • Організація вивчення стану викладання предмету «Інформатика», відповідності рівня навчальних досягнень учнів вимогам програми – викладачі Улічев О.С., Соколовська О.В. – грудень 2017 року - березень 2018 року..
 • Моніторинг якості виконання навчальних планів та програм з предметів природничо-математичних дисциплін.
 • Проведення тижня природничо-математичних дисциплін.
 • Особливості впровадження продуктивного навчання через використання інтерактивних технологій на уроках математики.
 • Звіт викладача фізики  Онуфрійчука С.І.  про проходження курсів підвищення кваліфікації

Січень.

 • Аналіз рівня навчальних досягнень учнів у І семестру 2017-2018 навч. року. Оптимізація вибору корекційних методик з метою усунення прогалин у знаннях учнів.
 • Проведення індивідуальних занять, консультацій з невстигаючими учнями за наслідками  навчання І семестру.
 • Система роботи з молодими викладачами
 • Методичний консиліум: «Сучасні інтернет-технології».
 • Обмін досвідом. Обласний банк даних передового педагогічного досвіду.
 • Огляд новинок педагогічної літератури.

Лютий.

 • Вивчення стану викладання предмету «Інформатика», відповідності рівня навчальних досягнень учнів вимогам програми.
 • Організація тематичного вивчення рівня навчальної діяльності з питання : «Система роботи викладача щодо здійснення особистісно орієнтованого підходу навчальною діяльністю учнів  на уроках інформатики та інформаційних технологій» – викладачі Улічев О.С., Соколовська О.В. – грудень 2017 року - березень 2018 року
 • Доповідь: «Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку проблеми засобами Інтернету».

Березень.

 • Аналіз результатів взаємовідвідування уроків членами методичної комісії.
 • Організація вивчення рівня навчальної діяльності з питання «Виконання практичної частини програми на уроках хімії та біології» – викладачі Демидчик Т.В., Ямкова А.І. – березень - травень 2016 року.
 • Підготовка до державної підсумкової атестації математики та фізики в групах  №31,301,302.
 • Про результати вивчення  стану викладання предмету «Інформатика», відповідності рівня навчальних досягнень учнів вимогам програми.
 • Сучасний урок хімії: традиційні та інноваційні підходи.

Квітень.

 • Про результати тематичного вивчення рівня навчальної діяльності з питання «Формування навичок самостійної діяльності учнів на уроках біології».
 • Організація тематичного вивчення рівня навчальної діяльності з питання: «Виконання практичної частини програми на уроках хімії та біології» – викладачі Демидчик Т.В., Ямкова А.І. – березень - травень 2018 року.
 • Обговорення та затвердження  завдань  для  контрольних робіт з природничо-математичних дисциплін.
 • Підготовка до державної підсумкової атестації математики та біології в групах  №331,332,333.
 • Про профорієнтаційну роботу серед учнів випускних класів в школах міста і області.

Травень.

 • Про результати  тематичного вивчення рівня навчальної діяльності з питання «Якість виконання практичної частини програми на уроках хімії та біології»
 • Звіт викладачів, щодо роботи над  індивідуальною методичною проблемою.
 • Панорама творчих ідей: презентація інноваційних розробок викладачів природничо-математичних дисциплін.
 • Про систему  методичної роботи з молодими викладачами
 • Про результати атестації викладачів.
 • Про хід профорієнтаційної роботи серед учнів випускних класів в школах міста і області.

Червень.

 • Якісний аналіз успішності учнів з предметів природничо-математичних дисциплін. Моніторинг якості знань учнів результатів діагностичних контрольних семестрових та успішності учнів за ІІ-й семестр.
 • Підготування та обговорення проекту звіту про роботу методичної комісії  в 2017 – 2018 н.р. та проект плану роботи методичної комісії.
 • Про проведення профорієнтаційної роботи серед учнів випускних класів в школах міста і області.