Майстер виробничого навчання з професій "Слюсар з ремонту автомобілів", 9 тарифний розряд

Педагогічний стаж:  2,5 роки.

Індивідуальна методична проблема: Використання  матеріалів письмового інструктування на уроках виробничого навчання як засіб формування професійної компетентності майбутніх робітників 

Шляхи реалізації: 1. Розробка поурочних папок до тем програми, опорних конспектів, інструкційних карток; 2. Розробка та використання мультимедійних програм до тем уроків з виробничого навчання.