Викладач хімії, біології та екологіїКомар

Проблема, над якою працюю: «Впровадження продуктивної педагогічної технології через оптимальне поєднання традиційних, інформаційних, ігрових та інтерактивних методів навчання на уроках біології та хімії»

Шляхи реалізації:

 • Виступи на засіданнях методичної комісії педагогічних працівників природничо-математичних дисциплін.
 • Використання дидактичних ігор на уроках хімії, біології та екології на різних етапах уроку: мотивації навчально-пізнавальної діяльності, актуалізації опорних знань, узагальненні та систематизації знань та перевірці домашнього завдання.
 • Використання інформаційних технологій на уроках хімії, біології та екології; залуження учнів до створення мультимедійних презентацій.
 • Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках хімії, біології та екології.
 • Участь у проведенні тижня природничо-математичних дисциплін.
 • Проведення відкритих уроків та позакласних заходів.
 • Взаємовідвідування уроків.
 • Огляд літератури і періодичної преси.
 • Узагальнення передового педагогічного досвіду.
 • Самопрогнозування, самоконтроль, самоаналіз, самооцінка та самокорекція.
 • Розробка роздаткового дидактичного матеріалу для полегшеного вивчення окремих тем.
 • Укладення посібника «Зошит для лабораторних та практичних робіт. Біологія. І курс».