vihristukВикладач математики та фізики.

Педагогічний стаж – 10 років.

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст I категорії

Педагогічне кредо: "Навіть наймудрішому є чому вчитися".

Життєве кредо: "Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!".

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2007 рік.

Персональні сайти:

s5 logo

s5 logo

Індивідуальна методична проблема: Хмарні технології та інтерактивне моделювання фізичних явищ та процесів при вивченні фізики.

Індивідуальна методична проблемаФормування професійних компетенцій на уроках математики та фізики шляхом впровадження продуктивного навчання. 

Проблема останніх курсів:
Реалізація міжпредметних зв'язків під час викладання предметів фізико-математичного циклу. 

Шляхи реалізації:

Розробка та виготовлення дидактичного забезпечення для використання на уроках:

Опорні таблиці та формули з тем: «Многогранники»,   «Тіла обертання»,

Опорні таблиці та блок-схеми з тем: «Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності».

Опорні блок-схеми з фізики:«Внутрішня енергія тіл.   Способи  зміни внутрішньої енергії тіла», «Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії».

Презентації до уроків з тем: «Відстань між мимобіжними прямими», «Побудова перерізів многогранників», «Змочування. Капілярні явища».

Електронний навчальний  посібник: «Логарифмічна функція»,

Навчальний  посібник  з фізики: «Опорні конспекти з фізики для ӀӀ курсу»;

Наповнення персонального сайту;

Створення інтерактивних моделей фізичних явищ та процесів.

Досвід представлено: засідання методичної комісії, участь у педагогічних читаннях, участь у семінарах.