Згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями мовної освіти виділяється
6 рівнів знання іноземної мови
i
 
 
Згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями мовної освіти виділяється 6 рівнів знання іноземної мови:
Рівень А1 – початковий
Людина, яка вивчає мову:
 • Розуміє та використовує знайомі щоденні вирази та найбільш вживаніі фрази, що спрямовані на задоволення конкретних потреб.
 • Може представити себе та інших та може задавати питання щодо особистих деталей та відповідати на них. Наприклад, про місце проживання, знайомих та про речі, що він(вона) має.
 • Може взаємодіяти найпростішим способом, якщо інша людина говорить повільно та чітко і готова допомогти.
Рівень А 2 – початковий досвідчений.
Людина, яка вивчає мову:
 • Розуміє речення та вирази, що часто використовуються в областях безпосереднього стосунку (наприклад, основну особисту та сімейну інформацію, покупки, місцева географія, працевлаштування).
 • Може спілкуватись у простих та рутинних ситуаціях, що вимагають простого і прямого обміну інформацією на знайомі чи побутові теми.
 • Може описати у простих словах питання свого походження, найближче середовище та пояснити безпосередні потреби.
Для отримання Карти поляка та посвідки на проживання у Польщі достатньо володіти мовою на рівні А2.
Середній рівень В1
Людина, яка вивчає мову:
 • Розуміє основні ідеї простих чітких даних зі знайомих областей, що регулярно зустрічаються на роботі, в школі, на відпочинку, тощо.
 • Може спілкуватись в більшості ситуацій, що можуть виникнути під час подорожування в районі, де говорять на цій мові.
 • Може скласти зв’язне повідомлення на теми, які знайомі чи які відносяться до особистих інтересів.
 • Може описати враження, події, мрії, надії і прагнення, викласти і обґрунтувати свою думку та плани.
Рівень вище середнього В2
Людина, яка вивчає мову:
 • Розуміє основні ідеї складних текстів на абстрактні і конкретні теми, в тому числі технічні теми, що стосуються його(її)ї спеціалізації.
 • Може взаємодіяти з певною мірою побіжності та безпосередності, що робить регулярну взаємодію з носіями мови можливою без напруги для кожної з сторін.
 • Вміє робити чіткі, детальні повідомлення по широкому колу питань і може викласти свій погляд на основну проблему, показати переваги та недоліки різних варіантів.
Знання мови на рівні щонайменше В1 вимагається від учнів та студентів, які хочуть навчатися у польських ВНЗ.
Рівень С1 – просунутий
Людина, яка вчить мову
 • Розуміє широкий спектр складних і довгих текстів, розпізнає приховане значення.
 • Може висловлюватись вільно і безпосередньо, без особливих труднощів з підбором слів і виразів
 • Може використовувати мову гнучко та ефективно для соціальної, наукової і професійної діяльності.
 • Може створювати чіткий, добре структурований, детальний текст на складні теми, демонструючи володіння організаційними моделями, засобами зв’язку та об’єднанням елементів тексту.
Рівень С2 – досвідчений
Людина, яка вчить мову:
 • Розуміє практично все, що чула або читала.
 • Може узагальнити інформацію з різних усних та письмових джерел, поєднувати аргументи та думки у зв’язний текст.
 • Може висловлюватись безпосередньо, дуже вільно і точно, відрізняючи тонкі відтінки значень навіть в найскладніших ситуаціях.
Сертифікат знання мови на рівні С2 вимагається для працевлаштування у деяких видах професій, наприклад, у торгівлі нерухомістю та при вступі до медичних університетів.
ТЕКСТ ЗАПОЗИЧЕНИЙ ІЗ САЙТУ

http://polskavkyjevi.com.ua/polish-language-courses/proficiency-levels.html